Savjetovanje s javnošću

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

2023.

27.2.2023. – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o jednostavnoj nabavi

  2022.

  16.11.2022. – Savjetovanje: Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

  4.4.2022. – Savjetovanje – Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

  10.3.2022. – Savjetovanje – Kodeks ponašanja  članova Općinskog vijeća Općine Mrkopalj

  21.1.2022. – Savjetovanje oko Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Mrkopalj

  2019.

  • 6.12.2019. – Savjetovanje s javnošću: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  Skip to content