Savjetovanje s javnošću

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

 

2022.

26.9.2022 – PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2022.GODINU SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2023. i 2024. GODINU

21.9.2022 – Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj – prijedlog

4.4.2022. – Savjetovanje – Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

10.3.2022. – Savjetovanje – Kodeks ponašanja  članova Općinskog vijeća Općine Mrkopalj

21.1.2022. – Savjetovanje oko Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Mrkopalj

2019.

  • 6.12.2019. – Savjetovanje s javnošću: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Skip to content