Strategija upravljanja nekretninama

Strategija upravljanja nekretninama

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mrkopalj od 2019. do 2025. (u daljnjem
tekstu: Strategija) donosi se za potrebe Općine Mrkopalj. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i
raspolaganje nekretninama za razdoblje od 2019. do 2025. godine. Cilj joj je dugoročno osigurati učinkovito i
transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama čija je održivost važna za Općinu Mrkopalj.

 

Skip to content