Prostorni plan

Prostorni plan

29.8.2023. – Stavljanje izvan snage Urbanistički plan uređenja 6-R12-skijalište Čelimbaša

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MRKOPALJ

KNJIGA 1 : TEKSTUALNI DIO (.pdf)
Rijeka, 2004.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MRKOPALJ

KNJIGA 1 : TEKSTUALNI DIO (.pdf)
Rijeka,lipanj 2007.