Javna nabava

31.10.2018. – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM FINANCIJSKOG LESINGA

2.8.2018. – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Zamjena lampi javne rasvjete
sa novim LED svjetiljkama na području općine Mrkopalj

6.7.2018. – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Rekonstrukcija ceste „Zagmajna „ (jednostavna nabava J-22)

21.5.2018. – POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Građevinski radovi -Rekonstrukcija ceste “Gmajna”

16.5.2018. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MRKOPALJ

24.4.2018. – Rekonstrukcija ceste put do Vrata

Skip to content