Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Općina Mrkopalj
Jedinstveni upravni odjel

Stari kraj 3, Mrkopalj

telefon: +385 51 833 131
fax: +385 51 833 101

e-mail: opcina@mrkopalj.hr

 

RADNO VRIJEME
07:00 – 15:00h

Pisarnica:
07:00 – 15:00h

Za stranke:
07:00 – 15:00h

Marenda:
10:00 – 10:30h

Skip to content