Kontakt

Kontakt

Općina Mrkopalj
Stari kraj 3
51315 Mrkopalj

Telefon:
051/833-131
Fax:
051/833-101

E-mail:
opcina@mrkopalj.hr

Proračun i financije
racunovodstvo@mrkopalj.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Snježana Toplak
snjezana.toplak@mrkopalj.hr

Povjerenik za informiranje
Emina Tomac
opcina@mrkopalj.hr

Komunalni redar-referent
Marin Gašparac
marin.gasparac@mrkopalj.hr

Zaštita osobnih podataka
Kontakt osoba službenika za zaštitu osobnih podataka

Emina Tomac
opcina@mrkopalj.hr
051/833-131

Korisni linkovi

Skip to content