Općina Mrkopalj

Službene web stranice

Najave

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje djece jasličke dobi

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Mrkopalj koja je donijeta na sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, a stupila na snagu 8. listopada 2022. godine , pozivamo roditelje djece jasličke dobi s područja Općine Mrkopalj da iskažu interes za sufinanciranje djece...