Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje djece jasličke dobi

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Mrkopalj koja je donijeta na sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, a stupila na snagu 8. listopada 2022. godine , pozivamo roditelje djece jasličke dobi s područja Općine Mrkopalj da iskažu interes za sufinanciranje djece...