Krajobrazno uređenje okoliša na dijelu k.č.br. 870/5 k.o. Mrkopalj-nova

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj u okviru Programa ruralnog razvoje Republike Hrvatske.

Ukupni iznos projekta: 487.508,45 kn
Iznos potpore Općini Mrkopalj: 371.975,00 kn
Udio sufinanciranja 85% EU, 15% RH

Cilj projekta: Povećanje kvalitete života  u lokalnoj zajednici na području Općine Mrkopalj, Izgradnja i opremanje javne zelene površine i javne prometne površine (trg) sa svrhom osiguranja opremljenosti javih površina temeljne društvene infrastrukture.

Osiguravanje prepoznatljivog i kvalitetnog prostora u centru mjesta koji je dobio svrhu a korite se u društvene i kulturne svrhe građana i posjetitelja općine, Oplemeniti prostor s novom namjenom i mogućnošću korištenja od strane građana i posjetitelja.

Planiranim zahvatom neuređena površina u središtu naselja oblikovana je i uređena u boravišnu svrhu – trg te zelenu zonu u kojoj prevladava ukrasna vegetacija, te su uređene i pješačke staze.

Skip to content