Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Mrkopalj koja je donijeta na sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, a stupila na snagu 8. listopada 2022. godine , pozivamo roditelje djece jasličke dobi s područja Općine Mrkopalj da iskažu interes za sufinanciranje djece jasličke dobi koji zadovoljavaju
slijedeće uvjete:
– dijete jasličke dobi mora imati prebivalište na području općine Mrkopalj,
– barem jedan od roditelja odnosno skrbnika mora imati prebivalište na području općine Mrkopalj.

U svrhu ostvarivanja prava iz Odluke potrebno je podnijeti ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje uz prilaganje isprava navedenih u zahtjevu.

Zahtjev možete predati u pisarnici Općine Mrkopalj ili skenirano na e mail općine: opcina@mrkopalj.hr

Skip to content