mrkopalj, svjetski dan kravate, dom kulture, modna revija