članak, novi list, stara škola darovana općini Mrkopalj