Općina Mrkopalj raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj.

Tekst natječaja dostupan je na web stranici općine Mrkopalj www.mrkopalj.hr i na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ“ -Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na adresu: Općina Mrkopalj, Stari kraj 3, 51315 Mrkopalj.

Javni natječaj objavljen je 13. rujna 2022. godine na web stranici i oglasnoj ploči općine Mrkopalj i traje do 13. listopada 2022. godine.

Skip to content