članak, novi list, koordinacija načelnika, tz gorskog kotara