Na temelju čl. 18. Odluke o uvjetima ,mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 27119) općinski načelnik općine Mrkopalj objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO
POTICANE STANOGRADNJE (POS) NA PODRUČJU OPĆINE MRKOPALJ

Skip to content