članak, novi list, mrkopalj, građevinske aktivnosti