članak, goranski novi list, monografija župe za 250 godina