članak, novi list, mobilne ambulante, koordinacija načelnika