Radi odavanja javnog priznanja za postignuće, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Mrkopalj a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima Općina Mrkopalj dodjeljuje priznanja: Povelja, pohvalnica, zahvalnica, imenovanje počasnim građaninom Općine Mrkopalj.

Skip to content