• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DOKUMENTI I ODLUKE

• AKTI
• PRORAČUN
SJEDNICE VIJEĆA
ZAPISNICI SA SJEDNICA
PROSTORNI PLAN
OPĆINSKA UPRAVA
JAVNA NABAVA
JAVNE POTREBE
PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAPOŠLJAVANJE
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
IZVJEŠĆA
POSLOVNI PROSTORI

O MRKOPLJU

      • POVIJEST
      • KULTURNA BAŠTINA
      • BICIKLISTIČKE STAZE
      • MRKOPALJSKI PLANINARSKI PUT
      • DRUŠTVA I UDRUGE
      • SUNGER, BRESTOVA DRAGA,
      BEGOVO RAZDOLJE

IZDVOJENO

      • TURISTIČKA ZAJEDNICA
      • ŽUPA BDM ŽALOSNE
      • KOMUNALNO PODUZEĆE
      • DVD MRKOPALJ
      • SUNGERSKI LUG - TAMBURAŠI


 

 
• NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI •
NAJAVE


Mjerenje šećera i tlaka


 


Listopad u znaku dokumentarnih filmova


 


101. rođendan Zlate Frković


 

Općina Mrkopalj
Jedinstveni upravni odjel

Stari kraj 3, Mrkopalj

Telefon: +385 51 833 131

Fax: +385 51 833 101

e-mail: opcina@mrkopalj.hr

RADNO VRIJEME
07:00 – 15:00h

Pisarnica:
07:00 – 15:00h

Za stranke:
07:00 – 15:00h

Marenda:
10:00 – 10:30hOBAVIJEST OBITELJIMA S TROJE I VIŠE DJECE

Obavijest (.pdf)

Zahtjev (.docx)

Izjava (.docx)IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO MRKOPALJ

Izvješće (.pdf)


Besplatna radionica za poduzetnike iz marketinga i IT

Poziv (.pdf)


JAVNI POZIV

za predočavanje izrađenog geodetskog elaborata nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Mrkopalj pod oznakom GMO 30 - BEGOVO RAZDOLJE - VRBOVSKA POLJANA) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta

Poziv (.pdf)


ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka (.docx)


KOMUNALAC

primjena novog cjenika od 01.siječnja 2019.

Obavijest (.pdf)


OBAVIJEST

Općina Mrkopalj donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/17).

Više...


Plan gospodarenja otpadom

Odluka (.pdf)

Plan gospodarenja otpadom 2018 - 2023 (.pdf)


ODLUKA

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. izmjena i
dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Mrkopalj na okoliš (.pdf)


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (.pdf)

Obavijest o radu
logopeda (.pdf)


ODLUKA
o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja općine Mrkopalj za radoblje od 2015.
– 2020. godine.

Obrazac (.docx)

Strategija razvoja općine Mrkopalj 2015.-2020.
(.pdf) 


REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7
Broj: 13 Su-1153/2017-4
U Rijeci, 27. studenog 2017
.


JAVNI OGLAS
Općinski sud u Rijeci u zemljišnoknjižnom predmetu obnove (osnivanja) i preoblikovanja ručno vođene zemljišne knjige u EOP- zemljišnu knjigu za katastarsku općinu Mrkopalj - Nova pokrenutom na temelju Odluke Ministarstva pravosuđa Klasa: 931-04/09- 04/13, Ur. broj: 541-03-1-1-1-12-91 od 03. rujna 2012. godine,javno objavljuje:


Obnovljena (novoosnovana) zemljišna knjiga za katastarsku općinu Mrkopalj - Nova otvorena je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave pod brojem 13 Su-1153/2017-3 dana 27. studenog 2017. g. te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme Zernljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama, Tina Ujevića 1, izvrše uvid u novoosnovanu zernljišnu knjigu.

Danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za ovu katastarsku općinu zatvaraju se postojeća zemljišna knjiga i knjiga položenih ugovora i iste se stavljaju izvan uporabe.

Od dana otvaranja zemljišne knjige samo upisi u nju proizvodit će glede nekretnina na koje se ta knjiga odnosi one pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva. i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige otvara se postupak ispravljanja upisa u njoj (ispravni postupak) pa sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov
prvenstveni red, pozivaju se da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije od dva mjeseca računajući od dana objave oglasa u službenom glasilu Republike Hrvatske.
Rok za prijave i prigovore ne može se produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

Dok rok za ispravak određen ovim javnim oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost i potpunost.

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave
Vesna Katarinčić, dipl. iur.

 
;