• Home   • Novosti   • Informator   • Dokumenti i odluke   • Natječaji   • O Mrkoplju   • Kontakt

  

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DOKUMENTI I ODLUKE

      • AKTI
      • PRORAČUN
      • ZAPISNICI SA SJEDNICA
      • PROSTORNI PLAN
      • OPĆINSKA UPRAVA
      • JAVNA NABAVA
      • JAVNE POTREBE
      • PRISTUP INFORMACIJAMA
      • ZAPOŠLJAVANJE
      • SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
      • IZVJEŠĆA

O MRKOPLJU

      • POVIJEST
      • KULTURNA BAŠTINA
      • BICIKLISTIČKE STAZE
      • MRKOPALJSKI PLANINARSKI PUT
      • DRUŠTVA I UDRUGE
      • SUNGER, BRESTOVA DRAGA,
      BEGOVO RAZDOLJE

IZDVOJENO

      • TURISTIČKA ZAJEDNICA
      • ŽUPA BDM ŽALOSNE
      • KOMUNALNO PODUZEĆE
      • DVD DRUŠTVA
      • SUNGERSKI LUG - TAMBURAŠI


VRIJEME DANAS

 
• NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI • NOVOSTI •
NAJAVE


Problem migranata: Država ne čini ništa,šuti kao da se ništa ne događa


 


Počela izgradnja prve goranske atletske staze


 


100. rođendan Zlate Frković iz Mrkoplja


 

KOMUNALAC

primjena novog cjenika od 01.siječnja 2019.

Obavijest (.pdf)


OGLAS

o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda

Više...


OBAVIJEST

Općina Mrkopalj donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/17).

Više...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Mrkopalj na okoliš

Više...


Plan gospodarenja otpadom

Odluka (.pdf)

Plan gospodarenja otpadom 2018 - 2023 (.pdf)


ODLUKA

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. izmjena i
dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Mrkopalj na okoliš (.pdf)


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (.pdf)

Obavijest o radu
logopeda (.pdf)


ODLUKA
o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja općine Mrkopalj za radoblje od 2015.
– 2020. godine.

Obrazac (.docx)

Strategija razvoja općine Mrkopalj 2015.-2020.
(.pdf) 


REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7
Broj: 13 Su-1153/2017-4
U Rijeci, 27. studenog 2017
.


JAVNI OGLAS
Općinski sud u Rijeci u zemljišnoknjižnom predmetu obnove (osnivanja) i preoblikovanja ručno vođene zemljišne knjige u EOP- zemljišnu knjigu za katastarsku općinu Mrkopalj - Nova pokrenutom na temelju Odluke Ministarstva pravosuđa Klasa: 931-04/09- 04/13, Ur. broj: 541-03-1-1-1-12-91 od 03. rujna 2012. godine,javno objavljuje:


Obnovljena (novoosnovana) zemljišna knjiga za katastarsku općinu Mrkopalj - Nova otvorena je temeljem Odluke sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave pod brojem 13 Su-1153/2017-3 dana 27. studenog 2017. g. te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme Zernljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Delnicama, Tina Ujevića 1, izvrše uvid u novoosnovanu zernljišnu knjigu.

Danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za ovu katastarsku općinu zatvaraju se postojeća zemljišna knjiga i knjiga položenih ugovora i iste se stavljaju izvan uporabe.

Od dana otvaranja zemljišne knjige samo upisi u nju proizvodit će glede nekretnina na koje se ta knjiga odnosi one pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva. i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige otvara se postupak ispravljanja upisa u njoj (ispravni postupak) pa sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov
prvenstveni red, pozivaju se da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije od dva mjeseca računajući od dana objave oglasa u službenom glasilu Republike Hrvatske.
Rok za prijave i prigovore ne može se produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

Dok rok za ispravak određen ovim javnim oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost i potpunost.

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave
Vesna Katarinčić, dipl. iur.

 
;